Információk

Full view

DHCP szerver mozgatása 2008 és 2012 R2 között

Időnként előfordul, hogy új szerverre van szükség mozgatni a DHCP szervert, itt is segít a PowerShell. Kézzel nagyon hosszú és tele van hiba lehetősséggel. A régi netsh export/import módszer már nem működik, 2012 (R2) szerveren, a következő hibaüzenetet kapjuk importáláskor: “TLS supported but not configured”

A PowerShell parancsok:
$oldserver = “OLDSERVERNAME”
$newserver = “NEWSERVERNAME”
#DHCP szerver telepítése
Add-WindowsFeature rsat-dhcp dhcp
Stop-Service dhcpserver
#biztosan üres adatbázisunk legyen
Rename-Item $($env:windir+”\system32\DHCP\dhcp.mdb”) $($env:windir+”\system32\DHCP\dhcp.mdb.old”)
#elindítjuk a régi szerveren a DHCP szervert, ha esetleg nem futna és beállítjuk kézi indításra
Invoke-Command -ComputerName $oldserver {Set-Service DHCPServer -StartupType “manual”}
Invoke-Command -ComputerName $oldserver {Start-Service DHCPServer}
#A foglalásokkal együtt készítjük az exportot
Export-DhcpServer -File C:\dhcpexport.xml -ComputerName $oldserver –leases
#Leállítjuk a DHCP szervert a régi szerveren és le is tiltjuk
Invoke-Command -ComputerName $oldserver {Stop-Service DHCPServer}
Invoke-Command -ComputerName $oldserver {Set-Service DHCPServer -startuptype “disabled”}
#Importálás
Start-Service dhcpserver
Import-DhcpServer -ComputerName $newserver -File C:\dhcpexport.xml -BackupPath C:\dhcpbackup\ -leases

Add a comment